NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Peter Greeven

Persoonlijke informatie

Voorzitter Wetenschappelijke Commissie Novadic-Kentron
Klinisch Psycholoog / Hoofd Behandelzaken

Peter Greeven (1965) is na zijn studie klinische psychologie sinds 1990 vooral werkzaam geweest in de forensische psychiatrie. In 1997 promoveerde hij op het proefschrift "De intramurale behandeling van forensische patiënten met een persoonlijkheidsstoornis: Een empirische studie" aan de Universiteit Utrecht. Hij is aansluitend begonnen met zijn opleiding tot psychotherapeut bij de RIAGG Westelijk Utrecht (tegenwoordig onderdeel van Altrecht). In 2002 werd hij geregistreerd als psychotherapeut en heeft vervolgens de registratie als klinisch-psycholoog behaald.

Peter is mede-oprichter van het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) en is enkele jaren verbonden geweest aan hetzelfde instituut als programma-directeur. Sinds 2005 is hij Hoofd Research & Development van Novadic-Kentron. Naast vele wetenschappelijke activiteiten (onderzoek/lezingen/publicaties), heeft Peter altijd een grote interesse gehad voor de praktijk en is hij werkzaam als klinisch-psycholoog en gerechtelijk deskundige.

In 2007 richtte hij de sectie Verslavingspsychologie op bij het NIP met enkele collegae, sindsdien is hij voorzitter van de sectie en lid van het SectorBestuur Gezondheidszorg (NIP). In de afgelopen jaren heeft hij diverse boeken (mede) gepubliceerd over de Community Reinforcement Approach, ACRA en CRAFT. Verder is hij lid van de Wetenschappelijke Raad Nationale Drug monitor en de European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA).

Curriculum vitae

Klinische psychologie (Rijksuniversiteit Utrecht)
Promotie Universiteit Utrecht
Klinisch Psycholoog (BIG)
Beëdigd deskundige pro justitia rapportage (NIFP)
Voorzitter sectie Verslavingspsycholgie NIP
Lid Sector Bestuur Gezondheidszorg (NIP)
Lid Nationale Drugs Monitor (Wetenschappelijk Raad)
Lid Programmaraad Verslavingskunde Nederland