NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Nieuws

2019

De NISPA dag heeft plaats gevonden op donderdag 7 november 2019. Meer informatie is hier te vinden.

Verslaving is moeilijk uit te leggen. Dit geldt voor de mensen met een verslaving maar ook voor veel naasten die niet begrijpen hoe iets je zó in beslag kan nemen.

Momenteel is er een pilot gaande omtrent het online behandelen van mensen met seksverslaving of daaraan gerelateerde problematiek (ontwikkeld door Tactus Verslavingszorg en het Radboudumc).

2018

bijgevoegd vindt u handouts van de plenaire lezingen en de speedpresentaties zoals deze gehouden zijn tijdens de NISPA-dag, d.d. 29 november 2018.

Alex van Dongen (Novadic-Kentron) en Boukje Dijkstra (NISPA) hebben 18 phenibutgebruikers geïnterviewd en de resultaten kwalitatief en kwantitatief geëvalueerd.