NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Onderzoek gestart in Radboudumc te Nijmegen

donderdag, 18 augustus 2016 - 16:45

Achtergrond

Langdurig opioïden gebruik bij chronische pijnproblematiek is een groeiend gezondheids- en maatschappelijk probleem, onder andere vanwege het verslavingsrisico. Buprenorfine/naloxon wordt gebruikt als substitutiebehandeling bij opioïdenverslaving. Deze substitutietherapie zorgt bij patiënten met opioïden afhankelijkheid voor vermindering van ontwenningsverschijnselen, craving en een toename van de kwaliteit van leven. Er is nog nauwelijks onderzoek gedaan naar de effectiviteit van buprenorfine/naloxon bij iatrogene opioïdenafhankelijkheid én pijnproblematiek. Met deze studie zal onderzoek gedaan worden naar het effect van omzetting van opioïden naar buprenorfine/naloxon op de pijn en onthoudingsverschijnselen bij chronische pijnpatiënten met langdurig opioïden gebruik.

Secundair zal er onderzoek gedaan worden naar de craving, middelengebruik, comorbide psychiatrische symptomen en de kwaliteit van leven bij deze patiëntencategorie.

Methode

Het betreft een open label observationaal cohort onderzoek (exploratief pilot onderzoek). Er zullen bij 20 patiënten tussen de 18 en 65 jaar met chronische pijnproblematiek en tekenen van opiöidenafhankelijkheid, die door hun behandelaar verwezen worden voor een  omzetting van opioïden naar buprenorfine/naloxon het effect hiervan gesystematiseerd worden geëvalueerd. Er worden dus  geen (extra) specifieke onderzoekshandelingen verricht bij de patiënt. Exclusiecriteria zijn contra-indicaties voor buprenorfine/naloxon en patiënten met een psychiatrisch toestandsbeeld, die acute behandeling vereisen. 

Er wordt in de studie primair onderzoek gedaan naar de effectiviteit van buprenorfine/naloxon bij patiënten met chronische pijnproblematiek en tekenen van opioïdenafhankelijkheid. Daarbij worden de mate van pijn en onthoudingsverschijnselen onderzocht, door middel van een QST-meting en door afname van de volgende vragenlijsten: VAS, OOS, SOS. Secundair zal onderzoek gedaan worden naar craving en Middelengebruik/mate van opioïdenafhankelijkheid door middel van de COMM en OCDS. Daarnaast zal ook onderzoek gedaan worden naar de psychiatrische comorbiditeit door middel van afname van de vragenlijsten; DASS, PID-5-BF, TAS-20, IDS, PTQ en MINI. Deze psychiatrische vragenlijsten behoren bij de standaard vragenlijsten van de afdeling psychiatrie in het Radboudumc. Ook wordt ook gekeken naar de kwaliteit van leven door middel van de Eq5D. Tijdens de omzetting van opioïden naar buprenorfine/naloxon wordt gebruik gemaakt van het buprenorfine/naloxon protocol.

Hypothesen

De omzetting van opioïden naar buprenorfine/naloxon bij patiënten met een iatrogene opioïdenafhankelijkheid en chronische pijnproblematiek zal een significante verbetering geven ten aanzien van de pijn en onthoudingsverschijnselen. Daarnaast zal deze omzetting zorgen voor vermindering van craving, middelengebruik, psychiatrische comorbiditeit en voor een toename van de kwaliteit van leven.