NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Verbetering indicatiestelling in de verslavingszorg

Boukje Dijkstra (NISPA) en Elske Wits (IVO) hebben samen met Alice Hammink (praktijkinventarisatie), Laura DeFuentes-Merillas (literatuurstudie) en het Zwarte Gat het rapport Indicatiestelling in de verslavingszorg afgerond. Ondanks dat dit project niet geleid heeft tot concrete beslisregels heeft het project veel informatie opgeleverd over o.a. keuzes die ten grondslag liggen aan de indicatiestelling. Resultaten Scoren gaat zich beraden op het vervolg.