NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Verslaving als vriend

Verslaving is moeilijk uit te leggen. Dit geldt voor de mensen met een verslaving maar ook voor veel naasten die niet begrijpen hoe iets je zó in beslag kan nemen. Daarom is in opdracht van dr. Eric Blaauw, lector Verslavingskunde aan de Hanzehogeschool Groningen en werkzaam bij VNN, een animatie op het YouTube kanaal van VNN verschenen, gemaakt voor cliënten en hun naasten.

Het filmpje illustreert hoe een verslaving als vriend fungeert, waardoor het moeilijk is er afscheid van te nemen. Je ziet langzaam maar zeker hoe de verslaving steeds meer plek inneemt (de schaduw wordt steeds groter) en je ziet ook welke functie verslaving in de leven kan krijgen.
Een verslaving is als een vriend, maar uiteindelijk wordt deze vriend een blok aan het been (erkenning verslaving). Om van deze ‘vriend’ echt afscheid te nemen (herstellen) is hulp van naasten onmisbaar.

Voor meer informatie zie.

Zie voor het fimpje: https://youtu.be/nsx3NM_g5zo