NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

TactIQ

Vraag en doelstelling
Cognitieve en adaptieve beperkingen bemoeilijken een verslavingsbehandeling voor cliënten met een LVB (Licht Verstandelijke Beperking). Het is onduidelijk hoeveel mensen met een LVB worden behandeld in de verslavingszorg. Dit komt mede doordat de LVB vaak niet (tijdig) herkend wordt. In dit onderzoek richten we ons op prevalentie en screening van de LVB bij patiënten in de verslavingszorg om uiteindelijk patiënten met een LVB een aan hun mogelijkheden en beperkingen aangepaste verslavingsbehandeling te kunnen bieden. 

Opzet
In een klinische setting is gedurende een jaar de WAIS-III afgenomen bij elke cliënt die 2 weken of langer verbleef. Op een intakelocatie is bij elke cliënt die na 6-8 weken nog in beeld was, een WAIS-IV afgenomen tenzij er geen toestemming werd gegeven door de cliënt. Naast de IQ test werd op de testlocatie ook een tweetal screeners afgenomen.

Conclusies en aanbevelingen
Ongeveer een derde van de cliënten op de testlocaties had een IQ van 85 of lager. Verreweg de meeste cliënten had een IQ onder 100. Ook bleek dat het gemiddelde IQ 85 en 95 te liggen. Dit gold voor alle onderzoekslocaties.
In de nog te verschijnen rapportage zullen deelvragen worden beantwoord.

Looptijd
2017

Opdrachtgever
NISPA
Tactus

Onderzoeksteam NISPA
Marike van Dijk
Joanneke van der Nagel
Boukje Dijkstra