NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Algemene informatie NISPA-dag 2017 "Samen Beter"

Het maximaal aantal deelnemers is reeds behaald. Dit betekent dat deelname aan het congres niet meer mogelijk is.

NISPA-dag: “Samen Beter”

Algemene informatie

Organisatie
Onder voorzitterschap van dr. Arnt Schellekens en dr. Boukje Dijkstra, beiden directeur NISPA, organiseert NISPA, op donderdag 2 november 2017 het jaarlijkse NISPA congres, in samenwerking met de verslavingszorginstellingen, IrisZorg, Novadic-Kentron, Tactus, Vincent van Gogh instituut en VNN.

Locatie
Het congres vindt plaats in Scandic Sanadome te Nijmegen, Weg door Jonkerbos 90 (zie http://www.sanadome.nl/informatie/contact)

Informatie over het congres
NISPA
Dory Janssen, management assistente
Postbus 6909, 6503 GK Nijmegen
Telefoon: 024-361 11 50 / mob: 06-206 788 41
Email: d.janssen@ru.nl
Website: www.NISPA.nl

Het secretariaat is tot 14.00 uur bereikbaar op: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Inschrijving
U kunt zich voor deze dag inschrijven via deze link.

Er kunnen maximaal 200 personen deelnemen aan het congres. De sluitingsdatum is uiterlijk vrijdag 27 oktober 2017. (Let wel, mocht het maximale aantal van 200 inschrijvingen eerder bereikt zijn dan sluit de inschrijving ook eerder). Na vrijdag 27 oktober is aanmelding niet meer mogelijk. Na de sluitingsdatum ontvangt u een bevestiging van de inschrijving en een routebeschrijving.

Kosten
Voor deelnemers van de verslavingszorginstellingen IrisZorg, Novadic-Kentron, Tactus, Vincent van Gogh instituut en VNN zijn aan de deelname geen kosten verbonden. Uit voorgaande jaren is gebleken dat de animo voor deze dag groot is, waardoor niet alle aanmeldingen geaccepteerd kunnen worden. Om onnodige teleurstelling te voorkomen willen wij met klem verzoeken om na aanmelding ook daadwerkelijk te komen of u tijdig af te melden, zodat mensen op de wachtlijst alsnog uitgenodigd kunnen worden. Daarom wordt bij afwezigheid zonder afmelding of bij afmelding binnen 48 uur voor aanvang van het congres € 50,00 in rekening gebracht. Hiervoor ontvangt u een persoonlijke factuur.

Voor de overige deelnemers zijn de kosten € 150,00. Hiervoor zal een factuur gestuurd worden. U kunt tot 48 uur voor aanvang van het congres kosteloos annuleren. Daarna wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

Bij verhindering dit doorgeven aan het secretariaat NISPA (d.janssen@ru.nl).

Accreditatie is aangevraagd bij:
* Accreditatie voor Vaktherapeuten (de aanvraag is reeds geaccrediteerd voor 5 punten),
* Accreditatiebureau FGzPt (de aanvraag is reeds geaccrediteerd voor 4 punten),
* Accreditatiebureau Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (de aanvraag is reeds geaccrediteerd voor 5 punten),
* Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (de aanvraag is reeds geaccrediteerd voor 5 punten),
* Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) (de aanvraag is reeds geaccrediteerd voor 4 punten),
* Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN) (de aanvraag is reeds geaccrediteerd voor 5 punten).
Let wel: om in aanmerking te komen voor accreditatie dient u minimaal 1 workshop of symposium te volgen. Dit wordt gecontroleerd.

BijlageGrootte
PDF icon algemene informatie.pdf669.88 KB