NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Harmen Beurmanjer

Persoonlijke informatie

Onderzoeker/Buitenpromovendus

In 2010 studeerde Harmen af in de Klinische Psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij kwam voor het eerst in aanraking met het onderzoek tijdens zijn studie als dataverzamelaar voor het IMC benchmark project bij IrisZorg. Verder richtte hij zich in deze periode op onderzoeken binnen de forensische psychiatrie en later op de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek.

Na zijn studie was hij 3 jaar werkzaam als onderzoeker op de afdeling Onderzoek & Ontwikkeling van IrisZorg. Hier vervulde hij ondermeer de rol van projectleider bij Tendens, een onderzoeksproject dat trends in middelengebruik en sociale kwetsbaarheid bestudeert.  Daarnaast was hij betrokken bij diverse andere (beleids)onderzoeken binnen de instelling.

Sinds 2014 is hij werkzaam bij Novadic-Kentron als onderzoeker en daarnaast als hoofddocent Verslaving en Somatische klachten verbonden aan het RCSW,  RINO en RINO Zuid voor de opleidingen tot GZ-psycholoog (V&O en K&J) en Klinisch psycholoog. Tevens geeft hij regelmatig lezingen en onderwijs aan verschillende andere beroepsgroepen. Sinds 2015 is hij aangesteld als buitenpromovendus bij het NISPA, zijn promotie richt zich op het terugvalmanagement bij GHB verslaafden.

Voor het NISPA coördineerde hij ondermeer:

GHB monitor 2.0:

Dit project werd gefinancieerd door het ministerie van VWS en richte zich op het terugvalmanagement bij patiënten met een GHB afhankelijkheid. Aan deze multicentre studie deden 5 instellingen mee, het eindrapport hiervoor is te downloaden via de website.

Ziekteperceptie bij patiënten met GHB afhankelijkheid:

Deze kwalitatieve studie richtte zich op het in kaart brengen van ziekteperceptie en behandelbehoeftes bij patiënten met een GHB afhankelijkheid. Doormiddel van diepte interviews werd het ontstaan en verloop van GHB afhankelijkheid in kaart gebracht. Aanvullend zijn er adviezen opgenomen ter verbetering van de huidige behandeling. Het rapport is te downloaden via de website.

 

Curriculum vitae

Opleiding:

 • Master  Klinische Psychologie, Radboud University Nijmegen
 • Bachelor Klinische Psychologie, Radboud University Nijmegen

Werkervaring:

Heden:

 • Buitenpromovendus GHB afhankelijkheid bij NISPA
 • Onderzoeker bij Novadic-Kentron
 • Hoofddocent Verslaving en Somatische klachten bij RCSW, RINO en RINO Zuid.

In het verleden:

 • Projectcoördinator Ziekteperceptie bij GHB afhankelijkheid bij NISPA
 • Projectcoördinator GHB 2.0 bij NISPA
 • Onderzoeker bij IrisZorg.
 • Psycholoog bij Scelta (onderdeel GGNet).
 • Onderzoeksstage Pompestichting.
 • Onderzoeksmedewerker bij IMC IrisZorg.