NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Ruud Rutten

Persoonlijke informatie

Bestuurder Tactus Verslavingszorg.

Door de jaren heen nauw betrokken geweest bij kennismanagement in de verslavingszorg als medeoprichter en bestuurder van het NISPA, Resultaten Scoren en Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ).

Publiceerde diverse artikelen en redacteur/mederedacteur van diverse boeken over verslavingverpleegkunde.

Doet momenteel onderzoek naar procesmanagement in de verslavingszorg (zorgtoewijzing, zorgpadontwikkeling en de professional en de lerende organisatie).

Bestuurlijke activiteiten
Bestuurder van Tactus verslavingszorg
Voorzitter bestuurdersoverleg NISPA
Voorzitter Programmacommissie KFZ
Voorzitter landelijk Netwerk Verslavingszorg
Bestuurder Stichting Resultaten Scoren
Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG)
Toezichthouder bij het Expertisecentrum Forensische Zorg (EFP)

Curriculum vitae

Mijn opleidingsachtergrond
Studeerde verpleegkunde, sociale pedagogiek en Arbeid- & Organisatiepsychologie.

Werkervaring
In het verleden gewerkt in het Radboudziekenhuis in Nijmegen en daarna carrière gemaakt in de verslavingszorg als respectievelijk afdelingshoofd, adjunct directeur, directeur patiëntenzorg, lid Raad van Bestuur, voorzitter Raad van Bestuur van respectievelijk het Johannes Wierhuis, het Instituut Verslavingszorg Oost Nederland en Tactus Verslavingszorg.