NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Gabriel Anthonio

Persoonlijke informatie

Mijn naam is Gabriël Anthonio. Sinds 01-01-2015 ben ik Voorzitter Raad van Bestuur bij Verslavingszorg Noord-Nederland. VNN werkt in de drie noordelijke provincies, Groningen Friesland en Drenthe en heeft ca 10.000 cliënten per jaar. Ik ben toen ik amper 20 was, als uitvoerend hulpverlener in de jeugd- en verslavingszorg begonnen. Vanaf mijn 28-ste ben ik in het management begonnen: Directeur bij de reclassering, Directeur behandelzaken in een jeugdgevangenis, Directeur algemene zaken in een TBS kliniek, Voorzitter Raad van Bestuur Jeugdhulp Friesland en nu dus Bestuurder in de verslavingszorg. Ik doe mijn werk vanuit betrokkenheid bij mensen en samenleving. Ik geloof dat de mens bedoeld is om rechtop te lopen. Mensen die gebogen, gebroken of vernederd door het leven gaan doen, van jongs af aan een appel op mij. Kwetsbare mensen spreken mij aan. Ik zet me naast mijn werk ook in voor de aanpak van armoede (oprichter noodfonds), jongeren met autisme (o.a. adviesraad Papageno huis) en asielszoekers (AzC Drachten).

Naast werken en studeren heb ik me altijd bezig gehouden met praktijkgericht onderzoek. In 2006 ben ik gepromoveerd op: de Humanisering van een Justitiële Organisatie, aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. In 2007 ben ik benoemd als Lector bij de Stenden Hogeschool. In september 2015 ben ik begonnen als bijzonder hoogleraar op het thema: De sociologie van leiderschap, organisaties en duurzaamheid. Leiderschap gaat over invloed uitoefenen, maar ook ook over de beweging andersom. Leiders worden ook "gemaakt" door hun omgeving. Leiderschap bij het management in organisaties wordt in toenemende mate negatief beoordeeld. In maatschappelijke organisaties is geregeld sprake van verandermoeiheid en vervreemding van medewerkers ten opzichte van de organisatie en het management in het bijzonder. Hoe kunnen leiders voorkomen dat medewerkers verandermoe worden en/of vervreemding ervaren? Positief geformuleerd: Hoe kunnen leiders op een duurzame manier besturen en veranderingen doorvoeren? Mijn onderzoeksgroep bestaat (2015) uit 11 promovendi, die zich voorbereiden of bezig zijn met promotie onderzoek op het brede thema van leiderschap en veranderingen in organisaties. 

Mijn bijdrage aan NISPA zie ik als ondersteunend, met inbreng van mijn academische netwerk en de praktijk. Ik zal focussen op de onderzoek naar de verbetering van de kwaliteit van de zorg, maar ook op hoe wij de zorg organiseren en daar leiding aan geven.

Curriculum vitae

Functies verleden:
- Uitvoerend hulpverlener, in de jeugdzorg en verslavingszorg.
- Directie functies in maatschappelijke organisaties: Zorg-, Welzijn- en Justitie sector.

Hoofdfunctie heden:
- Voorzitter Raad van Bestuur Verslavingszorg Noord Nederland.

Nevenfuncties heden:
- Lector aan de Stenden Hogeschool, gecombineerd met:
Buitengewoon Hoogleraar Universiteit Groningen
- Schrijven van boeken en artikelen, optreden als gastdocent, spreker en inleider op congressen en leergangen aan Hogescholen/Universiteiten.
- Maatschappelijk betrokken door middel van praktisch en bestuurlijk vrijwilligerswerk.

Onderwijs gevolgd:
MAVO, MBO agogisch werk, HBO maatschappelijk werk, WO Sociale Wetenschappen / Pedagogiek, Management Leergang, Promotie (Dr/Phd) afgerond in 2006.

Promoties

Co-promotor / begeleider bij afgeronde promoties:

Jacqueline R. Rietveld, Test Psychologists - action and craft. Exploring the variety of professional practices in Personnel Selection Psychology: promotoren Prof. dr. H. Letiche, Dr. G. Lighfoot, begeleider dr. Gabriël Anthonio, 11 mei 2015, Universiteit voor Humanistiek Utrecht.

Thomas Kowaleski, Personal Growth in Organizational Context Promotoren: Prof. dr. R.P.N. Wittek & Prof. dr. S.M. Lindenberg, begeleider: dr. G.G. Anthonio co-promotor, 2 februari 2015 Sociologie, Rijksuniversiteit Groningen·      

Alona Labun, Social Networks and informal Power in Organisations, promotor: Prof. dr. R. Wittek, begeleider: dr. G.G. Anthonio, 23 April 2012, Sociologie, Rijksuniversiteit Groningen

Lea Ellwardt, ‘Gossip in Organisations, A Social Network Study’, promotor: Prof. dr. R. Wittek, co-promotor: dr. G.G. Anthonio, 30 juni 2011, Sociologie, Rijksuniversiteit Groningen.

Birgit Pauksztat. Speaking up in organizations, Four studies on employee voice, promotor: Prof. dr. R. Wittek, begeleider: dr. G.G. Anthonio, 1 april 2010, Sociologie, Rijksuniversiteit Groningen.