NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Martine Fledderus

Persoonlijke informatie

dr. Martine Fledderus is werkzaam voor Tactus Verslavingszorg.

Curriculum vitae

Master Psychologie

Master Health Sciences

Promoties

Promotieonderzoek naar Acceptance and Commitment Therapy bij mensen met lichte tot matige depressieklachten en angstklachten.