NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Walther Tibosch

Persoonlijke informatie

Sinds 1 juni 2014 bestuurder van Novadic-Kentron = NK = Nieuwe Kansen.

NK werkt met haar verslavingsdeskundigheid aan een gezonder, veiliger en socialer Brabant.

Ambitie : Verslavingskennis en - kunde in Nederland naar een hoger plan te brengen door samenwerking van de daarvoor benodigde professionals en organisaties.

Overige bestuurlijke activiteiten
- voorzitter landelijke beweging/netwerk verslavingskunde (GGZ.NL)
- vice voorzitter Raad van Toezicht Koraalgroep
- lid bestuur SVG (verslavingsreclassering in Nederland)

 

 

Curriculum vitae

Opleidingsachtergrond

Orthopedagogiek & master in public sector management gecertificeerd bestuurder