NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Marion Kiewik

Persoonlijke informatie

In augustus 2000 rondde Marion Kiewik haar studie orthopedaogiek, richting “ontwikkeling en leren”, aan de Katholieke Universiteit Nijmegen af. Sedert werkt zij in de zorg voor verstandelijk gehandicapten. In 2006 heeft ze een twee-jarige postdoctorale studie als orthopedagoog-generalist afgerond.In haar werk kreeg Marion regelmatig vragen van begeleiders over het gebruik van middelen door mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens een overleg kwam ze vervolgens Joanneke van der Nagel (psychiater bij Tactus) tegen en al snel was een eerste projectplan geboren. Aanvankelijk leek het project redelijk kleinschalig, echter door het netwerk om ons heen bleek het plan het prille begin van een promotietraject.

Sedert begin 2007 werken Tactus verslavingzorg en AveleijnSDT (zorg voor mensen met een verstandelijke beperking) samen op het gebied van onderzoek en zorg voor mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVG-ers) met middelenproblematiek. Hoewel het vaak niet past in het beeld dat men heeft van de doelgroep, blijkt dat ook binnen de groep Licht Verstandelijk Gehandicapten middelengebruik een probleem kan zijn. Helderheid over de omvang van de problematiek binnen deze doelgroep is er nauwelijks. De somatische en psychosociale risico’s van middelengebruik bij LVG-ers zijn over het algemeen groter dan in de algemene bevolking.  Zowel de verslavingszorg als de LVG zorg is echter nauwelijks ingericht op deze dubbeldiagnose doelgroep. Interventies, veelal groepsgericht waarbij een groot beroep wordt gedaan op zelfreflectie, zijn nauwelijks geschikt voor LVG-ers, waardoor zij al snel overvraagd raken en afhaken. In de verslavingszorg worden zij afgeschilderd als ongemotiveerd en weinig therapietrouw.

In het project Middelenproblemen bij LVG werkt Marion nauw samen met mede promovendus Joanneke van der Nagel. Vanaf januari 2008 is de onderzoekslijn LVG en middelenproblemen ondergebracht bij het NISPA. Hoofdaccenten zijn hierbij: Epidemiologie van middelgebonden problematiek bij LVGers (hoofdonderzoeker Joanneke van der Nagel) en Effectiviteit van behandelinterventies (hoofdonderzoeker Marion Kiewik).

Curriculum vitae

  • Orthopedagogiek Katholieke Universiteit Nijmegen (1996-2000)
  • Postdoctoraal orthopedagoog-generalist, NVO (2004-2006)