NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Sabrina Soe - Agnie

Persoonlijke informatie

Psycholoog / onderzoeker

Sabrina heeft in 2003 haar studie Klinische en Gezondheidspsychologie aan de
Universiteit Leiden en Klinische Neuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam afgerond. Het thema van haar afstudeerscriptie was disinhibitie en antisociale persoonlijkheidsstoornis bij verslaafde patiënten. Dit thema is haar sindsdien blijven interesseren. Na haar studie heeft Sabrina 3,5 jaar gewerkt in tbs-kliniek Van der Hoeven Stichting als behandelaar en rapporteur en 1 jaar bij het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie, als junior onderzoeker. Sabrina is haar promotie onderzoek begonnen in de periode dat zij voor tbs-kliniek de Kijvelanden werkte als onderzoeker. Nu werkt zij als afdelingspsycholoog en promovenda in de Piet Roorda kliniek van Tactus Verslavingszorg in Apeldoorn. De Piet Roorda kliniek is een forensische verslavingskliniek, waar mensen met een strafrechtelijke titel verplicht worden behandeld voor hun verslavingsproblematiek.

Het promotie onderzoek wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Justitie en wordt binnen NISPA uitgevoerd onder begeleiding van prof. dr. Cor de Jong en prof. dr. Henk Nijman. Naast Tactus Verslavingszorg participeren ook Altrecht en Bouman GGZ in dit project. Samenwerking met tbs-klinieken wordt nog gezocht de zwaarste categorie forensische populaties te kunnen onderzoeken. Het onderzoek gaat over het Externaliserend Spectrum model. Dit model - dat in de VS is voortgekomen uit tweelingonderzoek- laat zien dat mensen met een bepaalde genetische aanleg uiteindelijk zogenaamde ‘externaliserende kenmerken’ ontwikkelen. Hoe meer van deze kenmerken mensen hebben, hoe groter de kans dat zij uiteindelijke manifeste verslavings- en antisociale en impulscontrole problematiek ontwikkelen. Deze ‘externaliserende kenmerken’ zijn geoperationaliseerd in een vragenlijst, de Externalizing Spectrum Inventory (ESI) die door de onderzoeksgroep naar het Nederlands is vertaald. Sinds februari 2011 is ook een verkorte versie van deze vragenlijst beschikbaar.

Onderzoek vanuit de Florida State University wijst verder uit dat het Externaliserend Spectrum Model belangrijk onderdeel uitmaakt van het triarchisch model van psychopathie. Op basis van deze onderzoeksresultaten wordt momenteel gewerkt aan een Nederlandse versie van het Triarchic Psychopathy Measure (TriPM), die zal bestaan uit onderdelen van de ESI en de zogenaamde Boldness schaal.

De afronding van eerste wetenschappelijke publicaties over dit onderzoek worden eind 2011 verwacht.