NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Joanneke van der Nagel

Persoonlijke informatie

Joanneke van der Nagel (1974) studeerde Geneeskunde en Wijsbegeerte aan de Radboud Universiteit Nijmegen (toen nog Katholieke Universiteit Nijmegen). Van 2001 tot 2006 specialiseerde zij zich tot psychiater, waarna ze al snel werkzaam werd binnen de verslavingszorg (Tactus) en binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg (Aveleijn en Mediant). Van 2008 tot begin 2011 volgde Joanneke de opleiding Epidemiologie aan de VU in Amsterdam.

Sinds begin 2007 werken Tactus verslavingzorg en Aveleijn (zorg voor mensen met een verstandelijke beperking) samen op het gebied van onderzoek en zorg voor mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) met middelenproblematiek. Hoewel het vaak niet past in het beeld dat men heeft van de doelgroep, blijkt dat ook binnen de groep LVB middelengebruik een probleem kan zijn. Helderheid over de omvang van de problematiek binnen deze doelgroep is er nauwelijks. De somatische en psychosociale risico’s van middelengebruik bij mensen met een LVB zijn over het algemeen groter dan in de algemene bevolking.  Zowel de verslavingszorg als de gehandicapten zorg is echter nauwelijks ingericht op deze dubbeldiagnose doelgroep. Interventies, veelal groepsgericht waarbij een groot beroep wordt gedaan op zelfreflectie, zijn nauwelijks geschikt voor LVB, waardoor zij al snel overvraagd raken en afhaken. In de verslavingszorg worden zij afgeschilderd als ongemotiveerd en weinig therapietrouw.

In het project Substance use and misuse in Intellectual Disability (SumID) werkt Joanneke nauw samen met mede promovendus Marion Kiewik. Vanaf januari 2008 is de daarbij behorende onderzoekslijn ondergebracht bij het NISPA. Hoofdaccenten zijn hierbij: Epidemiologie van middelgebonden problematiek bij LVB (hoofdonderzoeker Joanneke van der Nagel) en Effectiviteit van behandelinterventies (hoofdonderzoeker Marion Kiewik).

Op 8 november 2016 promoveerde Joanneke op haar proefschrift: Is it just the tip of the iceberg? Substance use and misuse in Intellectual Disability.

Meer informatie over het SumID project en ander projecten rondom LVB en verslaving vindt u op: www.lvbenverslaving.nl

Curriculum vitae

Huidige functies:

  • Psychiater / Onderzoeker / Opleider Tactus verslavingszorg
  • Consulent Aveleijn Verstandelijk gehandicaptenzorg

Opleidingen

  • Promotieonderzoek LVB en verslaving (2008-2016)
  • Epidemiologie opleiding EMGO/EpidM, VU (2008-2012)
  • Psychiatrieopleiding Mediant (2001-2006)
  • Artsopleiding Katholieke Universiteit Nijmegen (1992-2000)