NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Doorontwikkeling gedragsinterventie Alcohol en Geweld

Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) heeft subsidie gekregen om de gedragsinterventie Alcohol en Geweld door te ontwikkelen: minder verbaal en meer gericht op vaardigheden, meer aandacht voor responsiviteit en betere onderbouwing van relatie alcoholgebruik en geweld. Medewerkers van NISPA zijn op verschillende manieren bij dit project betrokken.