NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Een studieprotocol over onderzoek naar palliatieve zorg

Dat het publicatieproces niet altijd makkelijk verloopt laat de publicatie zien van een studieprotocol waarvan de studie al is afgerond. Het artikel beschrijft een mooie opzet van een kwalitatieve studie naar problemen, behoeften en verbeterpunten bij palliatieve zorg voor mensen met een verslaving en ernstige co-morbide problemen. We hopen de resultaten snel(ler) te kunnen publiceren.