NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Psychiatrische bijwerkingen van HIV medicatie in Tanzania

Efavirenz wordt gebruikt voor de behandeling van HIV. Lisa van de Wijer (Radboudumc), Andre van der Ven (Radboudumc), Arnt Schellekens (Radboudumc/NISPA) e.a. hebben een reactie gepubliceerd op een artikel waarin de langetermijnveiligheid van efavirenz bij kinderen beschreven werd. In dit artikel in Clinical Infectious Diseases journal werd voorbij gegaan aan de psychiatrische bijwerkingen van efavirenz bij volwassenen, die variëren van nachtmerries tot suïcidaliteit. 
In een recent gepubliceerd artikel wordt door o.a. Schellekens en van der Ven eerdere observaties bevestigd over toegenomen depressie- en angstklachten onder HIV patiënten die behandeld worden met efavirenz. Onder adolescenten met HIV werd dit verband echter niet gevonden. Meer onderzoek naar efavirenz is nodig, zie daarvoor ook de discussie in de Volkskrant van deze week.