NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Samenwerking NISPA instellingen met Stichting Benchmark GGZ (SBG)

NISPA instellingen werken samen met Stichting Benchmark GGZ (SBG) om behandelresultaten te benchmarken, om eigen resultaten te onderzoeken, te vergelijken met andere uitkomsten en daarvan te leren.
Eéns per twee maanden verspreid de SBG een nieuwsbrief. Dit keer gaat de nieuwsbrief over de samenhang tussen uitkomsten op het meetdomein "Gebruik" en de uitkomsten op andere meetdomeinen zoals "Klachten en symptomen".