NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

subsidies gehonoreerd!

Subsidie gehonoreerd! Cognitieve schade bij GHB verslaving
Er zijn aanwijzingen dat patiënten met verslaving GHB cognitieve schade oplopen. Het is niet duidelijk of dit komt door de schadelijke effecten van coma’s na intoxicatie of door schadelijke effecten van GHB zelf. Judith Homberg (dierenlaboratorium, Radboudumc) en Arnt Schellekens hebben subsidie verworven om deze vragen uit te zoeken in een diermodel en vervolgens te vertalen naar mensen. 

Subsidie gehonoreerd! Opiaatverslaving bij pijnpatiënten
De media heeft veel aandacht besteed aan het risico op opiaatverslaving bij patiënten met pijn. In samenwerking met apothekers, huisartsen en farmacologen hebben Robert van Dongen, anesthesist (Canisius Wilhelmina Ziekenhuis), Kees Kramers, farmacoloog (Radboudumc), en Arnt Schellekens subsidie gekregen om de epidemiologie in Nederland te onderzoeken, en preventieve maatregelen te ontwikkelen en te testen. Zie het artikel in de Volkskrant met daarin een bijdrage van Arnt Schellekens.