NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Werkgroep Opioïdgebruik bij pijnpatiënten opgericht

In samenwerking met Radboudumc, partners van de Academische Werkplaats Verslaving, is er een landelijke werkgroep Opioïdgebruik bij pijnpatiënten opgericht. Binnen dit consortium worden onderzoeksideeën uitgewisseld om in gezamenlijkheid te komen tot een landelijke strategie om het toenemend opiaatgebruik voor de behandeling van pijn te optimaliseren. Voor vragen hierover kun je terecht bij Arnt Schellekens.