NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Inschrijven NISPA-dag 2018

LET OP:

 • Zorg ervoor dat u uw email goed noteert. De inschrijfbevestiging wordt naar het ingevuld emailadres gestuurd.
 • Deelname aan NISPA-dag is kosteloos voor deelnemers van de verslavingszorginstellingen IrisZorg, Novadic-Kentron, Tactus, Vincent van Gogh en VNN.
 • Er is erg veel belangstelling voor deze dag! Als u niet kunt komen, wilt u dat voor vrijdag 23 november laten weten (email: dory.janssen@ru.nl) anders wordt bij afwezigheid zonder afmelding of bij afmelding binnen 48 uur voor aanvang van het congres € 50,00 in rekening gebracht. Hiervoor ontvangt u een persoonlijke factuur.
 • Voor de overige deelnemers zijn de kosten € 150,00. Hiervoor wordt een factuur gestuurd.
 • Per workshop zijn er een beperkt aantal plaatsen. Mocht een workshop het maximaal aantal inschrijvingen hebben bereikt, dan kunt u alleen nog kiezen uit de overige workshops c.q. symposium.
 • Aan het aantal inschrijvingen per symposium zit geen limiet.
 • Zowel in de eerste als tweede ronde kunt u zich maximaal bij 1 workshop en/of symposium inschrijven.
 • De accredatie wordt aangevraagd bij de volgende beroepsgroepen:
  Accreditatiebureau FGzPt, Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals, Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Vaktherapeuten en de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN)

Let wel: om in aanmerking te komen voor accreditatie dient u minimaal 1 workshop/symposium te volgen. Dit wordt gecontroleerd.

LOKATIE

 • Van der Valk, hotel Nijmegen - Lent.
Persoonlijke gegevens
Adresgegevens
Functiegegevens
Accreditatie wordt aangevraagd bij: * Accreditatie voor Vaktherapeuten, * Accreditatiebureau FGzPt, * Accreditatiebureau Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden, * Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register, * Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), * Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN).
Geef uw functie als u hierboven voor "anders" geeft gekozen.
Workshops
Maakt u deel uit van de congresorganisatie, middels het verzorgen van een workshop, symposium en/of presentatie.
NISPA-nieuws
aangeven of u de maandelijkse digitale nieuwsbrief van NISPA wilt ontvangen.
Privacybeleid
We respecteren uw privacy volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de aanmelding/registratieprocedure, het verstrekken van informatie over de activiteit waarvoor u zich heeft aangemeld, het aanvragen van accreditatie voor deze activiteit, het informeren over toekomstige activiteiten, en het geanonimiseerd evalueren van het gebruik van onze activiteit. Door inschrijving voor de NISPA dag geef ik toestemming dat er foto’s gemaakt, opgeslagen en eventueel gepubliceerd worden op onze NISPA website en NISPA nieuwsbrief.
Als u niet benaderd wilt worden voor updates van NISPA dagen in de toekomst of andere NISPA-activiteiten dan kunt u het vakje "nee" aankruisen.