NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

NISPA-dag 2019 "Op inhoud verbinden"

Organisatie

Onder voorzitterschap van dr. Arnt Schellekens en dr. Boukje Dijkstra, beiden directeur NISPA, heeft NISPA op donderdag 7 november 2019 het jaarlijkse NISPA congres georganiseerd, in samenwerking met de instellingen IrisZorg, Leger des Heils, Novadic-Kentron, Tactus, Vincent van Gogh en VNN.

Locatie

Het congres heeft plaats gevonden bij Van der Valk, hotel Nijmegen – Lent (zie https://www.valknijmegen.nl/zalen) en is gelegen naast het treinstation Nijmegen Lent.

Informatie over het congres

Het programma en de abstracts zijn in het rechter menu te vinden. Voor overige informatie over het congres kunt u een mail sturen naar contact@nispa.nl.

Inschrijving

Inschrijving gesloten.

Kosten

  • Deelname aan NISPA-dag is kosteloos voor deelnemers van de instellingen IrisZorg, Leger des Heils, Novadic-Kentron, Tactus, Vincent van Gogh en VNN. Voor Radboud Universiteit en Radboudumc geldt een maximum aantal gratis plaatsen.
  • Er is erg veel belangstelling voor deze dag! Als u niet kunt komen, wilt u dat voor maandag 4 november laten weten (email: contact@nispa.nl)? Anders wordt bij afwezigheid zonder afmelding of bij afmelding binnen 48 uur voor aanvang van het congres € 50,00 in rekening gebracht. Hiervoor ontvangt u een persoonlijke factuur. Ook uw leidinggevende wordt geïnformeerd over uw afwezigheid.
  • Voor de overige deelnemers zijn de kosten € 150,00. Hiervoor ontvangt u een factuur. U kunt tot 48 uur voor aanvang van het congres kosteloos annuleren. Restitutie is daarna niet meer mogelijk.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

Beroepsgroep

Categorie

PE-punten

Accreditatiebureau - FGzPt

Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog

7

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals

Scholing Consultatieve Psychiatrie

5

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals

Scholing GGZ

5

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals

Scholing Pijnverpleegkunde

5

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals

Scholing Research

5

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals

Scholing Researchprofessionals

5

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register

Scholing verpleegkundig specialisten

5

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)

Nascholing psychiatrie

4

Register Vaktherapie

Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd

5

Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN)

Nascholing Verslavingsgeneeskunde

4

Let wel: om in aanmerking te komen voor accreditatie dient u minimaal 1 workshop of symposium te volgen. Dit wordt gecontroleerd.