NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Doorontwikkeling gedragsinterventie Alcohol en Geweld

Vraag en doelstelling

De rechter kan aan jongeren die een geweldsdelict hebben gepleegd onder invloed van alcohol de gedragsinterventie ‘Alcohol en Geweld’ opleggen. Het gaat vrijwel altijd om jongeren die in een uitgaanssituatie tot hun delict zijn gekomen. De gedragsinterventie focust op het geven van kennis en inzicht in de relatie alcohol en geweld.

De Erkenningscommissie Justitiële Gedragsinterventies heeft de interventie, naar aanleiding van de aanvraag tot verlenging, niet (opnieuw) erkend. De voornaamste kritiek luidt dat de interventie te weinig responsief is. Dat wil zeggen dat de interventie onvoldoende rekening houdt met variaties in de doelgroep die voor de interventie in aanmerking komt. Zo is de interventie toegankelijk voor volwassenen, voor 16- en 17-jarigen en voor jongeren met zowel een laag, als hoog recidiverisico. Ook is de relatie alcohol en geweld onvoldoende onderbouwd.

Het IVO voert de herziening van deze gedragsinterventie uit.

Opzet

In samenwerking met de Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG), het opleidingshuis van 3RO, trainers die de interventie uitvoeren en ervaringsdeskundigen van Het Zwarte Gat wordt de interventie aanpast. Deelname van trainers aan het project verzekert dat de herziening ook wordt gebruikt om de uitvoerbaarheid te verbeteren. Voorafgaand aan de herindiening consulteren we verslavingswetenschappers die de aangebrachte wijzigingen beoordelen en wordt de nieuwe versie getest door twee trainers van twee verschillende SVG-instellingen

Conclusies en aanbevelingen
Dit project is afgerond

Looptijd
2018-2019

Opdrachtgever
Kwaliteit Forensische Zorg

In samenwerking met
SVG, IVO, Het Zwarte Gat en NISPA

Onderzoeksteam
Truus van den Ende (SVG)
Elske Wits (IVO)
Hendrik Hartevelt (Het Zwarte Gat)
Mona van Roij (Novadic-Kentron)
Boukje Dijkstra (NISPA)
Joanneke van der Nagel (Tactus)

Projectgroep
Cas Barendregt (IVO)
Maril Muyres (Novadic-Kentron reclassering)
vertegenwoordiger van een andere SVG instelling
Alex van den Berg en Michel Herenius (Het Zwarte Gat)