NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Doorontwikkeling gedragsinterventie Alcohol en Geweld

Vraag en doelstelling
De gedragsinterventie ‘Alcohol en Geweld’ behoeft doorontwikkeling voor goedkeuring door de Erkenningscommissie Justitiële Interventies. Gedragsinterventies vormen een belangrijk instrument van de drie reclasseringsorganisaties 3RO in hun streven naar het voorkomen van criminaliteit en vermindering van recidive (Verweij-Jonker/SVG, 2013). ‘Alcohol en Geweld’ is een interventie bedoeld voor (jong)volwassen personen die veroordeeld zijn voor een geweldsdelict onder invloed van alcohol. Zij worden vaak aangemerkt als ‘bingedrinker’ voorafgaand aan het geweldsdelict. Het doel van de training is dat de deelnemer de relatie tussen het alcoholgebruik en agressief gedrag inziet en het eigen gedrag in risicosituaties kan veranderen. De training wordt extramuraal aangeboden en bestaat uit 3 individuele gesprekken en 9 groepsbijeenkomsten.

Doelstelling van het project is het aanpassen van de GI Alcohol en Geweld zodanig dat de interventie voldoet aan de gestelde inhoudelijke eisen (dd 27-9-2017) van de Erkenningscommissie Justitiële Interventies: o.a. minder verbaal en meer gericht op het aanleren van vaardigheden; beter aansluitend bij de jongvolwassen doelgroep; met meer aandacht voor responsiviteit en met een betere onderbouwing van de relatie tussen alcoholgebruik en geweld.

Opzet
Het beoogde project bestaat uit een voorbereide fase waarin een terreinverkenning en knelpuntenanalyse plaatsvindt. Vervolgens wordt op basis van een literatuurstudie en expertraadpleging een programma van eisen opgesteld. Dit vormt het kader voor het aanpassen van de interventie en trainershandleiding. De aangepaste interventie wordt kleinschalig getoetst op bruikbaarheid en uitvoerbaarheid. 

Conclusies en aanbevelingen
Dit project is nog niet afgerond.

Looptijd
2018-2019

Opdrachtgever
Kwaliteit Forensische Zorg

In samenwerking met
SVG, IVO, Het Zwarte Gat en NISPA

Onderzoeksteam
Truus van den Ende (SVG)
Elske Wits (IVO)
Hendrik Hartevelt (Het Zwarte Gat)
Mona van Roij (Novadic-Kentron)
Boukje Dijkstra (NISPA)
Joanneke van der Nagel (Tactus)

Projectgroep
Cas Barendregt (IVO)
Maril Muyres (Novadic-Kentron reclassering)
vertegenwoordiger van een andere SVG instelling
Alex van den Berg en Michel Herenius (Het Zwarte Gat)