NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

IMC: Monitoren en leren, Zeven jaar evalueren van de intramurale Motivatie Centra in Nederland.