NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Samen Beslissen

Samen Beslissen is een gestandaardiseerde methode om te komen tot een verantwoorde behandelings­overeenkomst. Samen Beslissen is ontwikkeld om een breed scala aan behandelingsdoelen systematisch en regelmatig te bespreken. Met subsidie van ZonMw (programma Geestkracht) en in samenwerking met Resultaten Scoren heeft NISPA de interventie geïmplementeerd in de verslavingszorg, geestelijke gezondheidszorg, beschermd wonen en bij hogescholen. De ervaringen met de implementatie hebben geleid tot de handleiding Samen Beslissen.   

Om Samen Beslissen uit te voeren kunnen scholingsactiviteiten worden gevolgd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een workshop, training en train-de-trainer (met de mogelijkheid voor een aanvullende training voor implementatie). Workshops kunnen onderdeel zijn van een symposium, maar ook voor onderwijsdoeleinden binnen HBO en Universitaire opleidingen. De trainingen zijn bedoeld voor hulpverleners in de verslavingszorg en daarbuiten, voor trainers in de klinische praktijk en docenten in het hoger onderwijs.  De trainingen zijn praktijkgericht, omdat wij het belangrijk vinden dat de opgedane kennis direct in de dagelijkse praktijk kan worden toegepast.

Handleiding
De handleiding bevat, naast een korte beschrijving over de ontwikkeling, een uitgebreide beschrijving van de gespreksmodule Samen Beslissen. Verder bevat de handleiding suggesties voor implementatie binnen de dagelijkse praktijk en een korte beschrijving van de onderwijsmodule.

Workshop
Beschrijving van de workshop
De workshop is bedoeld als onderdeel van een symposium of onderdeel van het curriculum binnen het hoger onderwijs. Binnen het onderwijs kan de workshop worden toegepast binnen het onderdeel Motiverende Gespreksvoering.

Doel van de workshop

  • Achtergrondkennis van Shared Decision-Making
  • Kennismaking met de methodiek Samen Beslissen

Voor wie?
De workshop is toegankelijk voor een brede doelgroep. De workshop is interessant voor mensen werkzaam binnen de gezondheidszorg en studenten van sociale en medische studies (bijvoorbeeld HBO-V, Social Studies, Psychologie en Geneeskunde).

Werkwijze
De start van de workshop bestaat uit een korte presentatie over de achtergrond van Samen Beslissen (shared decision-making) gevolgd door uitvoering en toepassing van Samen Beslissen. Afhankelijk van de duur van de workshop wordt gewerkt met een verkorte of volledige versie van Samen Beslissen. Binnen het onderwijs kan gekozen worden om na de presentatie te starten met een plenaire uitvoering van de methodiek ter illustratie. De duur kan verschillen van 45 minuten tot maximaal 1,5 uur. 

Training gespreksmodule
Beschrijving van de training
Deze training Samen Beslissen is bedoeld om deelnemers in staat te stellen om deze zelfstandig uit te voeren. De training leert deelnemers op een gevarieerde manier gebruik te maken van de gespreksmodule Samen Beslissen.

Doel van de training
Na het volgen van de training Samen Beslissen zijn de deelnemers in staat:

  • De gespreksmodule Samen Beslissen te kunnen toepassen en uitvoeren
  • Behandeldoelen te evalueren en bij te stellen

Voor wie?
De training is in eerste instantie bedoeld voor mensen werkzaam binnen de verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg. De interventie is ook bruikbaar voor mensen werkzaam binnen woonbegeleiding en als POH-GGZ. Voor het volgen van deze training dient de deelnemer voldoende kennis en vaardigheden te hebben in Motiverende Gespreksvoering zodat de gespreksmodule Samen Beslissen optimaal kan worden toegepast.

Werkwijze
Het gaat om een praktische training met de volgende onderdelen: informatie over achtergrond (Shared Decision-Making) en aan de hand van casuïstiek wordt geoefend in de uitvoering en toepassing van Samen Beslissen.

Aantal deelnemers: maximaal 10
Aantal bijeenkomsten:  1 dagdeel

Train-de-trainer
Beschrijving van de training
De train-de-trainer Samen Beslissen bestaat uit twee onderdelen. Het eerste gedeelte bestaat uit de training in de gespreksmodule Samen Beslissen (zie bovenstaande beschrijving). In het tweede dagdeel wordt aandacht besteed aan trainingsvaardigheden en implementatie binnen de dagelijkse praktijk.

Doel van de training
Na het volgen van de training Samen Beslissen zijn de deelnemers in staat:

  • Zelfstandig training te geven in de methodiek

Voor wie?
In aanvulling op bovenstaande informatie dient de deelnemer daarnaast in staat te zijn zelfstandig een training te kunnen geven.

Werkwijze
In deze aanvullende train-de-trainer wordt aandacht besteed aan trainingsvaardigheden en implementatie binnen de dagelijkse praktijk. Deze aanvullende training zorgt dat deelnemers in staat zijn om de methodiek te implementeren binnen dagelijkse praktijk.

Aantal deelnemers: maximaal 10
Aantal bijeenkomsten: 1 dagdeel

Boosterbijeenkomst
Voor beide trainingen is het wenselijk om na 3 tot 5 maanden een boosterbijeenkomst te plannen van 1,5 tot 2 uur. Hierbij kan middels casuïstiek de interventie besproken worden. Bij de train-de-trainer kan daarnaast ook stil gestaan worden bij trainingsvaardigheden en implementatie binnen de instelling.

Implementatie advies
Bij het implementeren van een interventie komt veel kijken. Het is daarbij belangrijk dat dit traject begeleid wordt. NISPA biedt een traject op maat aan om een goede implementatie vorm te kunnen geven.

Kosten training

Kosten trainer training van 4 uur € 560,00 *
Minimaal 5 sets handleiding (inclusief Q-sort kaarten en stoplichtkaarten (à € 27,00 per stuk)** € 187,50
Materiaal overige deelnemers (5 setjes Q-sort kaarten à € 4,65 per stuk***) € 60,50
Totaal € 808,00
+ reiskosten per km € 0,32

* Dit is inclusief voorbereidingstijd en reistijd (maximaal een uur)
** Voor levering van handleidingen in België komt 6 euro BTW per stuk bij, NISPA instellingen betalen gereduceerd tarief
*** Voor levering van setjes in België komt 1 euro BTW per stuk bij, NISPA instellingen betalen gereduceerd tarief