NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Samen Beslissen

Samen Beslissen is een gestandaardiseerde methode om te komen tot een verantwoorde behandelings­overeenkomst. Samen Beslissen is ontwikkeld om een breed scala aan behandelingsdoelen systematisch en regelmatig te bespreken. Met subsidie van ZonMw (programma Geestkracht) en in samenwerking met Resultaten Scoren heeft NISPA de interventie geïmplementeerd in de verslavingszorg, geestelijke gezondheidszorg, beschermd wonen en bij hogescholen. De ervaringen met de implementatie hebben geleid tot de handleiding Samen Beslissen.   

Om Samen Beslissen uit te voeren kunnen scholingsactiviteiten worden gevolgd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een workshop, training en train-de-trainer (met de mogelijkheid voor een aanvullende training voor implementatie). Workshops kunnen onderdeel zijn van een symposium, maar ook voor onderwijsdoeleinden binnen HBO en Universitaire opleidingen. De trainingen zijn bedoeld voor hulpverleners in de verslavingszorg en daarbuiten, voor trainers in de klinische praktijk en docenten in het hoger onderwijs.  De trainingen zijn praktijkgericht, omdat wij het belangrijk vinden dat de opgedane kennis direct in de dagelijkse praktijk kan worden toegepast.