NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Webinar 'Waar palliatieve zorg en verslavingszorg elkaar ontmoeten'

VNN heeft op 29 november een webinar gegeven over hoe palliatieve zorg wordt ingezet bij VNN, de lessen die geleerd zijn uit de praktijk, de toolkit die ingezet kan worden bij verwacht overlijden, en daarnaast deelden verpleegkundig specialist ggz Jojanneke Briek (VNN), verslavingsarts Mara Helmholt (VNN) en verpleegkundig specialist agz Mariska Reurink (Icare) hun visie op de toekomst. De webinar is voor geïnteresseerden terug te zien

© 2024 Nispa ® alle rechten voorbehouden.