NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Partners

IrisZorg

IrisZorg - partner van NISPAIrisZorg biedt een vangnet voor mensen die de grip op hun leven kwijtraken. Dat kan gebeuren door een verslaving aan alcohol, drugs of gokken en/of door problemen op gebied van huisvesting en werk.

Leger des Heils

Leger des Heils - partner van NISPALeger de Heils verleent materiële en immateriële hulp aan mensen die om uiteenlopende redenen een beroep doen op het Leger des Heils, waaronder eenzaamheid, eten&drinken, financiën, geestelijke verzorging, gezondheid, opvoeding, psychische problemen, verslaving, werk hulp aan huis of hulp met onderdak. De aanpak is gericht op herstel van het gewone leven. Het leger des Heils werkt vanuit een christelijke motivatie. Rechtvaardigheid, gerechtigheid en solidariteit zijn daarbij centrale waarden. 

Novadic-Kentron

Novadic Kentron - partner van NISPANovadic-Kentron is een dynamische organisatie, met loyale, professionele en betrokken medewerkers. Letterlijk en figuurlijk dicht bij de cliënt, met vestigingen in heel Brabant en een persoonlijke aanpak, of het nu gaat om preventie, lichte zorg, behandeling of begeleiding.

Tactus

Tactus - partner van NISPATactus biedt hulp en advies aan jongeren en volwassenen voor elke vorm van verslaving. Van alcohol en drugs, tot eten, gokken, gamen, internet en seks. We zoeken naar de best passende begeleiding voor iedere afzonderlijke cliënt. Dat kan online, ambulant, klinisch en/of met zelfhulp.

VNN (Verslavingszorg Noord Nederland)

VVN - partner van NISPAVerslavingszorg Noord Nederland zet zich in voor mensen die problemen ondervinden als gevolg van een verslaving. Verslaving op het gebied van alcohol, drugs, tabak, gokken of gamen. VNN wil hen een perspectief bieden op een ander leven. Dit betekent dat VNN mensen met een verslaving en hun naastbetrokkenen perspectief wil bieden op meer kwaliteit van leven. Een leven zonder of met minder verslavingsproblemen. Ook wil VNN zich inzetten om verslavingsproblemen te voorkomen.

Vincent van Gogh

Vincent van Gogh - partner van NISPAVincent van Gogh is een actieve en betrokken speler in de geestelijke gezondheidszorg voor de bewoners van Noord- en Midden-Limburg en een deel van Brabant. Voor diverse specialistische zorgproducten zijn wij bovendien landelijk actief. Vanuit de principes ‘de cliënt centraal’ en ‘de professional in the lead’ werken enthousiaste medewerkers samen met de cliënt aan groei en herstel. 

 

© 2024 Nispa ® alle rechten voorbehouden.