NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Organisatiestructuur

Het Bestuurlijk Overleg bestaat uit afgevaardigden van bestuurders NISPA instellingen, afdelingsleidingen Radboudumc Psychiatrie en Eerstelijns Geneeskunde, en Faculteit Sociale Wetenschappen/ Behavioural Science Institute (BSI). In dit overleg worden besluiten genomen op basis van gelijkwaardigheid en unanimiteit.

De dagelijkse leiding en uitvoering van het beleid wordt door het Bestuurlijk Overleg gemandateerd aan het hoofd van de AWV (Arnt Schellekens), die wordt bijgestaan door een coördinator (Boukje Dijkstra) en secretariële ondersteuning (Sanne Heijnen).

Betrokken partijen

Nijmegen Institute of Scientist-Practitioners in Addiction (NISPA)

In NISPA participeren vijf verslavingszorginstellingen, IrisZorg, Novadic-Kentron, Tactus, Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), en Vincent van Gogh.

Radboud Universiteit Faculteit Sociale Wetenschappen (verder FSW)

De twee belangrijkste taken van de sociale faculteit zijn onderwijs en onderzoek. Het onderzoek is gebundeld in drie onderzoeksinstituten (Behavioural Science Institute (BSI), Radboud Social Cultural Research (Radboud SCR), Donders Institute Centre for Cognition); het onderwijs in vier onderwijsinstituten (Psychologie en Kunstmatige Intelligentie, Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde, Maatschappijwetenschappen, Radboud Centrum Sociale Wetenschappen).

Radboudumc - afdelingen Eerstelijnsgeneeskunde (ELG) en Psychiatrie

Het Radboudumc houdt zich bezig met de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg om zo een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de gezondheid van mens en maatschappij. Het Donders Institute Centre for Cognition is één van de onderzoeksinstituten die onder het Radboudumc valt. De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde is formeel verantwoordelijk voor de opleiding tot verslavingsarts en kent diverse Academische Werkplaatsen, waaronder IMPULS, AMPHI en de Academische Werkplaats huisartsgeneeskunde. Het Psychiatrisch Universitair Centrum biedt gespecialiseerde en topreferente zorg voor volwassenen en ouderen met psychiatrische problematiek uit heel Nederland en heeft als speerpunten: ontwikkelingsstoornissen (ADHD en autisme) en stress-gerelateerde stoornissen (stemmingsstoornissen en verslaving).

© 2024 Nispa ® alle rechten voorbehouden.