NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Privacybeleid

Algemeen

Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. NISPA werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.
In dit privacy statement geeft NISPA informatie over de verwerking van persoonsgegevens door NISPA. Dit privacy statement geldt voor medewerkers van aangesloten NISPA instellingen, bezoekers van de website www.nispa.nl, personen die NISPA nieuws ontvangen, deelnemers aan NISPA congressen en andere activiteiten die door NISPA georganiseerd worden (denk aan begeleidingscommissies e.d.).

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die door NISPA worden verwerkt zijn (a) persoonsgegevens die u via de website www.nispa.nl, e-mail, sms, apps, social media sites, of op andere wijze direct of indirect heeft doorgegeven, (b) persoonsgegevens die worden gegenereerd door het ontvangen van door ons verzonden elektronische berichten of uw gebruik van de website www.nispa.nl, apps of daarmee vergelijkbare toepassingen.
Voorbeelden van persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zijn: voornaam, achternaam, geboortedatum, adres, postcode en plaats, e-mailadres, telefoonnummer, beroep, functie, werkgever, factuurgegevens, foto, vragen die u stelt, informatie die u stuurt. Bij het aanmaken van een account verstrekt u ook een wachtwoord en inlognaam.
Voorbeelden van persoonsgegevens die worden gegenereerd zijn: surf/klikgedrag en andere gegevens over het gebruik van deze website en nieuwsbrief.

Gebruik van persoonsgegevens

NISPA gebruikt de persoonsgegevens voor verschillende doeleinden die wij hieronder beschrijven: het registreren van deelnemers en bezoekers van congressen, het aanvragen van accreditatie, het informeren van deelnemers en bezoekers over activiteiten waarvoor men zich heeft aangemeld, om telefonisch of schriftelijk contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, het informeren over toekomstige activiteiten, het geanonimiseerd evalueren van het gebruik van onze diensten en activiteiten.
Bij het delen van informatie met NISPA, via social media, mail, apps e.d., wordt ingestemd dat deze gegevens gebruikt kunnen worden voor de aangegeven doeleinden voor zover dit is toegestaan.
Voor de website publiceren wij informatie over de projecten waarbij u wellicht betrokken bent, uw portretfoto als wij daarvoor toestemming hebben gekregen, en presentaties die gegeven worden tijdens NISPA activiteiten.
Tijdens NISPA activiteiten worden foto’s gemaakt, opgeslagen en eventueel gepubliceerd op onze website, de nieuwsbrief en in presentaties.
Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derde partijen voordat uw toestemming verkregen is, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening (zie ook inschakeling van derden) of als we een wettelijke verplichting hebben (bijvoorbeeld belastingdienst of in geval van fraude).

Inschakeling van derden

NISPA maakt bij het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik van de interne servers van de Radboud Universiteit. Factuurgegevens worden per post en mail gedeeld met ons administratiekantoor Van Vliet. 

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren. Voor het gebruik van functionele cookies is geen toestemming nodig.
Voor onze website maken we ook gebruik van de webanalyse-service van Google om te meten hoe de site wordt bezocht en gebruikt. Hiervoor hebben we een verwerkingsovereenkomst afgesloten, worden anoniem IP-adressen verzameld en worden er geen onnodige gegevens gedeeld met Google. In de cookiewet is vastgelegd dat voor het geanonimiseerd gebruik van Google Analytics geen toestemming nodig is van de bezoeker van de website.

Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens / Klachten

Iedere persoon heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens. Indien een betrokkene van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de betrokkene vragen heeft over dit privacy statement kan de betrokkene NISPA management bereiken via telefoonnummer 06-13651242 en per e-mail: contact@nispa.nl.
Ontvangers van nieuwsbrieven kunnen zich afmelden door zich af te melden via de link onderaan de nieuwsbrief. Deze is in iedere nieuwsbrief aanwezig. Een e-mail zenden naar contact@nispa.nl is ook mogelijk. Als u een klacht heeft over hoe NISPA uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u contact met NISPA opnemen door een e-mail te sturen naar contact@nispa.nl of te bellen met telefoonnummer 06-13651242.

Bewaartermijn

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. Tenzij wij verplicht zijn om op grond van wet- of regelgeving uw gegevens langer te bewaren, bewaart NISPA uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen en verder worden verwerkt. Hoe lang we bepaalde gegevens bewaren, is afhankelijk van de aard van de gegevens, hoe lang de persoonsgegevens nodig zijn voor het doel waarvoor we deze hebben verzameld of worden gebruikt.
Gearchiveerde en geanonimiseerde persoonsgegevens gebruiken we na afloop van de bewaartermijn alleen voor historische, statistische en/of wetenschappelijk onderzoek. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot individuele personen.

Beveiliging

NISPA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Indien u twijfelt of een bericht, app of website van NISPA afkomstig is of u hebt een zwakke plek ontdekt in onze beveiliging, neemt u dan alstublieft contact op met contact@nispa.nl.
Maakt u gebruik van sociale media om met ons te communiceren, dan kan NISPA niet instaan voor de bescherming van de gegevens die u via (onbeveiligde) sociale media met ons deelt. Wij delen geen vertrouwelijke informatie met u via onbeveiligde sociale media.

Wijzigingen in het Privacy statement

NISPA behoudt zich het recht voor dit Privacy statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. NISPA adviseert de betrokkenen dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacy statement is bijgewerkt op 12 juni 2018.

© 2024 Nispa ® alle rechten voorbehouden.