NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Nieuws

2018

bijgevoegd vindt u handouts van de plenaire lezingen en de speedpresentaties zoals deze gehouden zijn tijdens de NISPA-dag, d.d. 29 november 2018.

 De werkgroep Uniforme Werkwijze van VerslavingsKunde Nederland is een inventarisatie gestart van bestaande richtlijnen, protocollen, werkboeken e.d.

De laatste weken was er veel te doen over GHB, coma’s en de nieuwe serie van de EO over GHB in West-Brabant. NISPA medewerkers werden meermaals benaderd door de pers.

Voor het NISPA-project verslaafde artsen is in samenwerking met KNMG (ABS artsen) vervolgsubsidie verworden. In dit vervolgprogramma besteedt onderzoekster Pauline Geuijen in het bijzonder aandacht voor bewustwording van verslavingsproblemen onder artsen.

Alex van Dongen (Novadic-Kentron) en Boukje Dijkstra (NISPA) hebben 18 phenibutgebruikers geïnterviewd en de resultaten kwalitatief en kwantitatief geëvalueerd.