NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Nieuws

2019

De NISPA dag heeft plaats gevonden op donderdag 7 november 2019. Meer informatie is hier te vinden.

De NISPA dag 2020 gaat helaas niet door vanwege de corona crisis, nieuwe datum volgt.

Verslaving is moeilijk uit te leggen. Dit geldt voor de mensen met een verslaving maar ook voor veel naasten die niet begrijpen hoe iets je zó in beslag kan nemen.

Pilot is inmiddels afgerond, de ontwikkeling is in de laatste fase en het kan waarschijnlijk in de loop van 2020 in gebruik worden genomen:

2018

bijgevoegd vindt u handouts van de plenaire lezingen en de speedpresentaties zoals deze gehouden zijn tijdens de NISPA-dag, d.d. 29 november 2018.

Alex van Dongen (Novadic-Kentron) en Boukje Dijkstra (NISPA) hebben 18 phenibutgebruikers geïnterviewd en de resultaten kwalitatief en kwantitatief geëvalueerd.