NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Thema's

Van molecuul naar maatschappij

Verslaving behoort tot de meest voorkomende psychische aandoeningen en heeft bovendien een enorme impact op het leven van patiënten, hun naasten en de maatschappij. Ondanks de beschikbaarheid van bewezen effectieve behandelingen ontvangen lang niet alle patiënten met verslaving deze behandelingen en is er na behandeling een risico om terug te vallen in gebruik. We moeten er dan ook alles aan doen om de effectiviteit van onze behandelingen verder te verbeteren. Een manier om daaraan bij te dragen is door uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek voor behandelaren en patiënten beschikbaar te maken via scholing, richtlijnen en zorgstandaarden. Omdat er in de dagelijkse verslavingspraktijk nogal wat variatie in patiënten en in het behandelaanbod bestaat, is het zaak om de juiste behandeling te kiezen voor de juiste patiënt op het juiste moment. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de psychiatrische en somatische comorbiditeit die vaak voorkomt bij verslaving en doorgaans leidt tot een ongunstiger prognose van beide aandoeningen. Onderzoek binnen NISPA richt zich dan ook op twee onderzoekslijnen: Gepersonaliseerde verslavingszorg en Verslaving en co-morbiditeit, vanuit het brede spectrum van molecuul naar maatschappij. 

Gepersonaliseerde verslavingszorg

Om de juiste behandeling te kiezen voor de juiste patiënt op het juiste moment hebben we evidence-based informatie nodig om onze keuze op te baseren. Deze informatie vergaren we door onderzoek te doen naar patiëntprofielen, risiciofactoren en vragenlijsten.

Verslaving en co-morbiditeit

Psychiatrische en somatische stoornissen komen vaak voor bij verslaving. Er is nog veel onduidelijk over hoe deze co-morbide stoornissen samenhangen en wat dit betekent voor de behandeling. Om meer inzicht te verkrijgen en de behandeling te optimaliseren, voert NISPA verschillende praktijkgerichte onderzoeken uit waarin patiënten met comorbide problemen participeren. Denk dan aan LVB, ADHD en PTSS. Ook maakt NISPA gebruik van al bestaande grootschalige databases. 

© 2024 Nispa ® alle rechten voorbehouden.