NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Virtual reality to support inpatient addiction treatment: patients are ready, what about therapists? A feasibility study

Publicatiedatum

juni 2022

Auteur(s)

Clemence Arissen, Laura van der Helm, Boukje Dijkstra en Wiebren Markus

Publicatieinfo

International Journal of Mental Health and Addiction, 2022

De afgelopen jaren is Virtual Reality Therapie (VRT) veelbelovend gebleken bij een verscheidenheid aan psychische problemen en psychiatrische stoornissen. Virtual reality wordt momenteel zowel diagnostisch als therapeutisch (VRT) gebruikt. Bij VRT worden patiënten blootgesteld aan stimuli die vergelijkbaar zijn met hun ervaringen in de echte wereld met behulp van een door de computer gegenereerde virtuele realiteit. Door het immersieve karakter biedt VRT een vorm van ervaringsleren, terwijl reguliere gedragsbehandeling meer leunt op verbaal-cognitieve vaardigheden. VRT stelt gebruikers ook in staat om geleidelijk te oefenen, door ongewenst gedrag te vervangen door gewenst gedrag, iets wat moeilijker te bereiken is met oefenhuiswerk tussen de sessies door. Binnen IrisZorg is twee jaar geleden gestart met het aanbieden van Virtual Reality Therapy als aanvulling op de CRA behandeling in een klinische setting. In totaal hebben 21 therapeuten deze behandelmethodiek aangeboden aan 113 patiënten. Op basis van kwantitatieve en kwalitatieve data kan geconcludeerd worden dat behandelaren en patiënten erg enthousiast waren en vonden dat het de verslavingsbehandeling verbeterde. Meer weten? Lees het artikel.

© 2024 Nispa ® alle rechten voorbehouden.